เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ
โครงการ“ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12”

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อ สันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดการ ประกวดวาดภาพสำหรับ เด็กอายุ 4-6 ปี และ 7-10 ปี ทั่วประเทศภายใต้ชื่อ โครงการ ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12” (12th Color my Heart with Peace) ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส ได้ แสดงความสามารถ

ในด้านศิลปะสู่จิตสำนึกที่อบอุ่นต่อครอบครัว และมีวิสัยทัศน์ที่สันติต่อสันติภาพโลก รวมทั้งได้แสดงออกเรื่องคุณธรรมอันดีงามของ วัฒนธรรม
ไทยผ่านงานศิลปะไปสู่สังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน

ในการนี้สหพันธ์สตรีฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญโรงเรียนที่สนใจโครงการส่งเด็ก นักเรียน

เข้าร่วมประกวดวาดภาพเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลา ว่างให้

เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันประกวดหรือติดต่อขอทราบ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
โทร. 0-2718-7766 ต่อ 212 โทรสาร 0-2718-5086 นางศศิจรรยา อัศวรัตนกสิกร โทรศัพท์ 08-1572-2205Read more

ยินดีตอนรับสู่ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก
(ประเทศไทย) สมาคมสหพันธ์สตรีฯ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ภายใต้มูลนิธิสหพันธ์ -
สันติภาพสากล (UPF) สมาคมสหพันธ์สตรีฯ ได้ก่อตั้ง
ขึ้นในปี 1992….

26/09/2015 - ประมวลภาพบรรยากาศ การตัดสินการประกวดวาดภาพ
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติ ภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดงานตัดสินประกวดภาพวาดซึ่งเป็นผลงานของของนักเรียน ที่เข้าร่วมประกวดในโครงก าร ”ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11” 4 ภาคทั่วประเทศ ณอาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

15/09/2015 - โครงการสอนอาชีพกลุ่มแม่บ้านและ โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 15 กันยายน 2558 สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการสอนอาชีพกลุ่มแม่บ้านและ โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

 12/09/2015 - โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11" ณ ภาคใต้
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.30 น. ตัวแทน สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และคณะ นำโดย นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกจัดการประกวดวาดภาพ ในโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11 (Color my Heart With Peace)”สถานที่จากโรงเรียนพลวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 12/09/2015 - โครงการ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11 " ณ ภาคเหนือ
 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.30 น. ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) โดย นางนพชนสรณ์ วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการ ได้จัดการประกวดวาดภาพในโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11 (11th Color my Heart With Peace)” สำหรับสนามภาคเหนือจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมโซน @IT ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

05/09/2015 - โครงการ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11" ณ ภาคกลาง (กรุงเทพฯ)
 วันเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.30น. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดการประกวดวาดภาพ สำหรับเด็ก นักเรียนอายุระหว่าง 4-6 ปีและ 7-10 ปี ใน โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11 (Color my Heart With Peace)” สำหรับสนามที่ 2 จัดขึ้นที่ภาคกลาง โดยได้รับการเอื้อเฟื้อ สถานที่จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รามคำแหง 43 แยก 1 กรุงเทพฯ

 29/08/2015 - โครงการ"ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11" ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.30 น. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้เริ่มจัดการประกวดวาดภาพ สำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 4-6 ปีและ 7-10 ปี ใน โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11 (Color my Heart With Peace)” ขึ้น สนามแรกจัดขึ้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก โรงเรียนโยธินนุกูล ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา


กิจกรรมหลักของ สหพันธ์สตรี
Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy