โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2555

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ประกอบด้วยตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูด มะเร็งเต้านม ความดัน และเบาหวาน

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน
 
Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy