วันสตรีสากล (International Women’s Day)

สหพันธ์สตรีฯ ร่วมกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร จัดงานสัมมนาเนื่องในวันสตรีสากลในหัวข้อ “Human Trafficking a Crime Against Human Dignity” ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณห้องประชุมชั้น 5 องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร โดย ดร.เอเตี้ยน คลีมองค์ รองผู้ อำนวยการ ยูเนสโกเป็นประธานในพิธี ปาถกฐาพิเศษ โดย นางนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ รองเลขาธิการสภาสตรี แห่งชาติฯ โดยมี วิทยากรคือ นายแดเรียล เมเช่อร์ ผู้เชี่ยวชาญแผนกสังคมและมนุษยศาสตร์ แห่งภาคพื้น เอเซียแปซิฟิค องค์การยูเนสโก, นายปัญญา ปิ่นสุข ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม การกระทำ ความผิด เกี่ยวกับการค้ามนุษย์, นางปวีณา หงส์สกุล ประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี และ นางสาว เอไลซ่า เอเลน ผู้ประสานงาน Generation Peace Academy (GPA),USA ดำเนินรายการโดย นายจอห์น เกร์ริ่ง ประธาน โครงการ International Generation Peace Academy (GPA), USA โดยมีผู้เข้าร่วม สัมมนา ทั้งสิ้นจำนวน 120 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy