ร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 5

ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  และเป็นตัวแทนกลุ่มสตรีทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

read more

ร่วมประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1

สหพันธ์สตรีฯ ในฐานะองค์กรดำเนินงานในกลุ่มสังคม และสุขภาพสตรี เข้าร่วมการประชุมสมัชชาปฏิรูป ประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ” ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อ วันที่ 24-26 มีนาคม 2554)

 

ร่วมประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2

สหพันธ์สตรีฯ เข้าร่วมการ ประชุมสมัชชาปฏิรูป ประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2555 ภายใต้ หัวข้อ “เพิ่มพลังพลเมือง สร้าง ความเป็นธรรม ลด ความเหลื่อมล้ำ” ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy