โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่สหพันธ์สตรีฯ ได้บริจาคแพะนมภายใต้โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ ที่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ไปแล้วนั้น บัดนี้แพะนมดังกล่าวได้ขยายพันธุ์และเกษตรกรได้มอบลูก แพะนมดังกล่าวให้โรงเรียนฯ จำนวน 2 ตัว เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเลี้ยงดูใน เชิงปฏิบัติจริง ทั้งการ เลี้ยงดู การรีดนม และการนำนมแพะไปผ่านกระบวนการ ก่อนบริโภค โดย สหพันธ์สตรีฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท เพื่อสร้างคอกแพะถาวรขนาด 3x2.5 เมตร จำนวน 1 คอก ให้กับนักเรียน โดยสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะนมร่วมเป็น แรงงานในการดำเนิน การสร้างคอกแพะนอกจากนี้โรงเรียน ตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ยังได้รับรางวัลรองชนะ เลิศลำดับที่ 2 ด้านการปศุสัตว์ดีเด่น ของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy