ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องใน เทศกาลประเพณีสงกรานต์

ตัวแทนสหพันธ์สตรีฯ  ได้รับเกียรติให้ร่วมงาน รดน้ำ ขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ จัด โดยสภาสตรีแห่งชาติใน พระบรม ราชินูปถัมถ์  ในวัน อังคารที่ 24 เมษายน 2555 ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy