03/03/2015 -งานวันสตรีสากล จ.สระบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

3 มีนาคม 2558 เข้าร่วมงานวันสตรีสากล จ.สระบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ทางสมาคมสหพันธ์สตรีฯได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมเสวนาในหัวข้อ "กลไกขับเคลื่อนงานด้านสตรี

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy