19/05/2015-มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินด

 

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00น. ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพ่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) โดยนางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคม คนที่ 1 และคณะเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลของ รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ กรรมการตัดสินภาพวาดในโครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ (Color my Heart With Peace)ที่ได้เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นที่1 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) KNIGHT GRAND CROSS ( FIRST CLASS ) OF THE MOST NOBLE ORDER OF THE CROWN OF THAILAND ประจำปี 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy