22/04/2015 -รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยและเลี้ยงขอบคุณงานกาชาดประจำปี 2558

 

 

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 90.00-14.30น. สมาคมสหพันธ์สตรีฯ ได้รับเกียรติจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชิญเข้าร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นางนพชนสรณ์ วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการสมาคมสหพันธ์สตรีฯ และนางบุญรัตน์ โรหิตธรรมพร เลขานุการ เป็นตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีฯ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในวันผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญของช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่อีก ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสุพัฒนา อาทรไผท นำสมาชิกเข้ารดน้ำขอพรผู้อาวุโส อาทิ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช, พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ฯลฯ โดยบรรยากาศในงานครึกครื้นไปด้วยเหล่าสมาชิกที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งชุดไทยประยุกต์สวยงาม หลังเสร็จพิธีรดน้ำขอพรสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ถือโอกาสนี้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อขอบคุณคณะกรรมการและองค์กรสมาชิกที่ร่วมในการออกร้านงานกาชาดต่อเนื่องไปด้วย

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy