28-04-2015-โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ครั้งที่ 1/2558

 

 

เมื่อวันที่28 เมษายน 2558 สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "พ่อแม่อุปถัมภ์" (Foster Parents Project) เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 10 ทุน ซึ่งเด็กที่ได้รับทุนครั้งนี้เป็นเด็ก โรงเรียนวัดแค และ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด 112 คน ซึ่งในงานนี้มีคุณพนิดา ดวงจินดา อุปนายกคนที่ 1 กล่าวเปิดงาน และคุณเดเลีย ชวนะสุนทร ที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้การปาถกฐาพิเศษ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากคุณพนิดาและท่านนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นผู้มอบเงินทุนให้กับเด็กนักเรียนทั้ง 10 ทุน นี้ด้วย
บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าของสถานที่ จากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน และเที่ยวชมโบราณสถาน ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy