30/03-07/04/2015 -เจ้าภาพและประธานร่วมประจำวันงานกาชาด ณ ร้านสภาสตรีแห่งชาติ

 
 
 
 
 

    ด้วยสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 เป็นเวลา 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง(สนามเสือป่า) และถนนราชดำเนิน โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้แนวคิด "ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสูขใจ" 
เมื่อ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ(ประเทศไทย)ได้ร่วมออกร้านและเป็นประธานร่วมภายในร้านสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับอีก 3 องค์กร ประกอบด้วย สตรีวัดระฆัง, สมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรและสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายในงานมีกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิ การจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย, การจำหน่ายสลากกัลปพฤกษ์ และการจำหน่ายสินค้าภายในร้านเศรษฐกิจในวันเดียวกันเมื่อเวลา 18.00น. และ 19.00น. สมาคมสหพันธ์สตรีฯ ได้ร่วมกิจกรรมนาทีทองเพื่อมอบโชคให้กับผู้เข้าร่วมในงานที่ซื้อสลากกัลปพฤกษ์ ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านทุกบริษัท ห้างร้าน ที่มอบสิ่งของเพื่อร่วมในกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy