01/04/2013 งานกาชาดประจำปี 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร

 

นางนพชนสรณ์  วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ ประชาสัมพันธ์และเลขานุการ  ตัวแทนสมาคมฯ และ คณะเข้าร่วมงานกาชาดประจำปี 2556 ในปีนี้จัด ยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส สภากาชาดครบ 120 ปี ภายใต้คำขวัญ “120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน” โดยเป็นประธานร่วมภายใน ร้านสภาสตรีแห่งชาติใน พระบรมราชินูปถัมภ์ ในวัน จันทร์ที่ 1 เมษายน 2556  ณ บริเวณสวนอัมพร  ในงาน มีประธานร่วมจาก 4 องค์กร สมาชิกสภาสตรีฯ 

 

 

และในเวลา 19.00น.  เป็นตัวแทนสมาคมฯ จับรางวัลในช่วง “นาทีทอง” มอบของ รางวัลให้กับเข้าร่วมงานที่ร่วมกิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ภายในร้าน จำนวน 3 รางวัล  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  และอิ่มบุญกันถ้วนหน้า  สมาคมฯ ขอขอบ พระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่นับสนุน สิ่งของมากมายร่วมงาน ด้วยดีเสมอมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy