05/09/2015 - โครงการ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11" ณ ภาคกลาง (กรุงเทพฯ)

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.30น. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดการประกวดวาดภาพ สำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 4-6 ปีและ 7-10 ปี ใน โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11 (Color my Heart With Peace)” สำหรับสนามที่ 2 จัดขึ้นที่ภาคกลาง โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รามคำแหง 43 แยก 1 กรุงเทพฯ


มีนักเรียนให้ความสนใจร่วมแข่งขันทั้ง 2 รุ่น ในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 75 คน บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น ครูและผู้ปกครองก็มาให้กำลังใจ ผู้เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพอย่างอบอุ่นและคับคั่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy