12/09/2015 - โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11" ณ ภาคใต้

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.30 น. ตัวแทน สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และคณะ นำโดย นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายก คนที่ 1 จัดการประกวดวาดภาพในโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11 (Color my Heart With Peace)” สำหรับสนามนี้เป็นสนาม สุดท้ายสำหรับการประกวดวาดภาพในปี 2558 นี้ จัดขึ้นที่ภาคใต้ได้รับการเอื้อเฟื้อ สถานที่จากโรงเรียนพลวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางสมาคม ฯ ได้รับเกียรติจาก นางพนิดา ดวงจินดา อุนายกสมาคมคนที่ 1 กล่าวเปิดงาน มีนักเรียนให้ความสนใจ เข้าร่วมแข่งขัน 100 คน


บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น และผู้เข้าร่วมแข่งขันก็ตั้งใจที่จะทำผลงาน ของตัวเองออกมาให้ดีที่สุด ภายใต้หัวข้อ และเวลาที่ทางสมาคมฯได้กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy