15/09/2015 - โครงการสอนอาชีพกลุ่มแม่บ้านและ โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ครั้งที่ 2

 

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2558 สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) ได้จัดโครงการสอนอาชีพกลุ่มแม่บ้านและโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 


ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสอนอาชีพกลุ่มแม่บ้าน โดยมีวิทยากร คุณณัชชา ดี้ สอนทำข้าวมันไก่ น้ำซุปและน้ำจิ้มสูตรเด็ด กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจ อย่างมากจากกลุ่มแม่บ้านอบต.บ้านเป้า ซึ่งมีเข้าร่วมทั้งหมด 56 คน 


ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 20ทุนๆ ละ 3,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000บาท ให้แก่นักเรียนจาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม, โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) และโรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy