26/09/2015 - ประมวลภาพบรรยากาศ การตัดสินการประกวดวาดภาพ

 

 

 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติ ภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดงานตัดสินประกวดภาพวาดซึ่งเป็นผลงานของของนักเรียน ที่เข้าร่วมประกวดในโครงก าร ”ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11” 4 ภาคทั่วประเทศ และบัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดนำโดย ผศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ และศิลปินผู้มีชื่อเสียงอีก หลายท่านได้พิจารณาตัดสินเสร็จสิ้นแล้ว

ขอให้น้อง ๆ ทุกคนอดใจรอว่าใครคือผู้โชค ดีได้รับทุนการศึกษา กำหนดจัดงาน มอบรางวัล วันเสาร์ท ี่ 21 พฤศจิกายน 2558 ทางสมาคมฯ จะแจ้งรายละเอียด อีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy