29/08/2015 - โครงการ"ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11" ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.30 น. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้เริ่มจัดการประกวดวาดภาพ สำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 4-6 ปีและ 7-10 ปี ใน โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11 (Color my Heart With Peace)” ขึ้น สนามแรกจัดขึ้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากโรงเรียนโยธินนุกูล ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในงานสมาคมฯ ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก ดร.วฤต วิศรุตเวศม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล กล่าวต้อนรับ นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมคนที่ 1 กล่าวรายงาน และนายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม กล่าวเปิดงาน

สนามแรกมีนักเรียนให้ความสนใจร่วมแข่งขันทั้ง 2 รุ่น ในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 114 คน บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น น้องๆ ทุกคนต่างตั้งใจแล มุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ผลงานของตัวเองออกมาสวยงามให้ตรงกับหัวข้อที่สุด...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy