พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางปริตา  อัศวรัตนกสิกร กรรมการปฏิคมและเลขาธิการ สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้สุงอายุประจำปี 2556 ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาติใน พระบรมราชินูปถัมภ์ 

01/04/2013 - งานกาชาดประจำปี 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 นางนพชนสรณ์  วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ ประชาสัมพันธ์และเลขานุการ  ตัวแทน สมาคมฯ และคณะเข้าร่วมงานกาชาดประจำปี 2556 ในปีนี้ จัดยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส สภากาชาด ครบ 120 ปี ภายใต้คำขวัญ “120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจ สร้างสุขเพื่อปวงชน” ณ บริเวณสวนอัมพร

read more

12/02/2013 - สรุปการประชุมเพื่อเตรียมการ งานกาชาด 2556

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น.  นางนพชนสรณ์  วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา  เลขานุการเป็น ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานกาชาด ประจำปี 2556

read more

สรุปโครงการ "เทิดไท้องค์ราชินี 10 ปีวัน สตรีไทย ไถ่ชีวิตโค-กระบือ"


สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และสภาสตรีแห่งชาติใน พระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัด สุราษฏร์ธานี จัดพิธีมอบกระบือ ในโครงการ "เทิดไท้องค์ราชินี 10 ปีวันสตรีไทย ไถ่ชีวิตโค-กระบือ" ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ณ ศาลาประชาคม อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประธานใน พิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฏร์ธานี

read more

18-20/12/2012 - เข้าร่วมการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  และเป็นตัวแทนกลุ่มสตรีทั่ว ประเทศ  ได้เข้าร่วมการประชุม สมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 5  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
24/11/2012 -งานมอบรางวัลผู้ชนะการ ประกวดวาดภาพ โครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 8”
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  7 ท่าน  ให้เกียรติเป็นผู้ตัดสิน  สมาคม สหพันธ์สตรีฯ  ได้กำหนดจัดงานมอบ รางวัล ผู้ชนะการ ประกวดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2555  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5  องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESCO) กรุงเทพมหานคร
16/06/2012 - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2555
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารยูซีเอฟ ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 50 คน
24/04/2012 - ร่วมงานรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสเนื่องใน เทศกาลประเพณี สงกรานต์
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ณ หอประชุม บ้าน มนังคศิลา บ้านมนังคศิลา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตัวแทนสหพันธ์สตรีฯ ได้รับเกียรติ ให้ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติใน พระบรมราชินูปถัมถ์
03/04/2012 - ออกร้านกาชาดประจำปี 2555
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 สหพันธ์สตรีฯ ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพและประธานร่วมใน งานกาชาด ภายในร้าน สภาตรีแห่ชาติฯ ณ บริเวณสวนอัมพร ตามที่สภาสตรีแห่งชาติใน พระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมออกร้านกาชาด ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2555 เพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าถวายองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากา ชาดไทย
18/02/2012 - โครงการใส่สี สานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 7
โครงการ"ใส่สี สานใจใฝ่สันติ" ครั้งที่ 7 ร่วมกับ องค์การ ยูเนสโก จัดพิธี มอบรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 องค์การ ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ประธานโดย ท่านผู้หญิง สุมาลี จาติกวนิช นายกสมาคมติด ตามการ พัฒนาสตรีใน ประเทศ ไทย นอกจากนี้ยังได้รับ เกียรติ จาก ศิลปินแห่งชาติสาขาจิตร กรรม ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนิน รายการเสวนาอีกด้วย
06/02/2012 - จัดงานเสวนาเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์การยูเนสโก จัดงานเสวนาเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ณ ตั้งแต่เวลา 13.00น. -16.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 องค์การยูเนสโก ถนนสุขุมวิท ในหัวข้อ “Human Trafficking A Crime : Againt Human Dignity”
24/05/2011 - โครงการส่งเสริมการเลี้ยง สัตว์  เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ

 ตามที่สหพันธ์สตรีฯได้บริจาค
 แพะนมภายใต้ โครงการ ส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อ พัฒนาอาชีพ ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ไปแล้วนั้น บัดนี้แพะนมดังกล่าวได้ขยาย พันธุ์ และ เกษตรกรได้ มอบลูกแพะนมดังกล่าว ให้โรงเรียนฯ จำนวน 2 ตัวี

 

10/11/2010 - โครงการใส่สี สานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 6

โครงการ"ใส่สี สานใจใฝ่สันติ"ครั้งที่ 6 จัดพิธีมอบรางวัล ณ หอศิลปและวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ประธานโดย ผศ.ดร. พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยานายกรัฐมนตรี

 

19/11/2009 - โครงการใส่สี สานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 5

โครงการ"ใส่สี สานใจใฝ่สันติ" ครั้งที่ 5 จัดพิธีมอบรางวัล ณ หอศิลปและวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ประธานโดย นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่า ราชการ กรุงเทพมหานคร

 

 

1 2

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy