28-04-2015-โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ครั้งที่ 1/2558

 28 เมษายน 2558 สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "พ่อแม่อุปถัมภ์" (Foster Parents Project) เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 10 ทุน

22/04/2015 -รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยและเลี้ยงขอบคุณงานกาชาดประจำปี 2558

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 90.00-14.30น. สมาคมสหพันธ์สตรีฯ ได้รับเกียรติจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชิญเข้าร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

read more

30/03-07/04/2015 -เจ้าภาพและประธานร่วมประจำวันงานกาชาด ณ ร้านสภาสตรีแห่งชาติ

ด้วยสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 เป็นเวลา 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง(สนามเสือป่า) และถนนราชดำเนิน โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้แนวคิด "ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสูขใจ" 

read more26-27/06/2015 -ประชุมใหญ่สามัญ สภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ 37
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายก คนที่ 1 และนางนพชนสรณ์ วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการ เป็นตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 37 ในฐานะองค์กรสมาชิกสามัญ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 (อาคาร 2) โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค
27/05/2015 -งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

วันที่ 27 พฤษภาคม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ที่ อาคาร UCF.ชั้น 4

 

 

read more

 

20/05/2015 -สัมมนา "รวมพลังสตรีสสังคมอาเซี่ยน"
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) โดยนางเดเลีย ชวนะสุนทร ที่ปรึกษาสมาคมฯ นางสุภาพร มัตซึอิ เลขาธิการสมาคมฯ และนางสาวบุญรัตน์ โรหิตธรรมพร เลขานุการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นรวมพลังสตรีสู่ประชาคมอาเซี่ยน "แผนพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนอย่างยั่งยืน"
20/05/2015 - โครงการสอนอาชีพแก่สตรี
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรม "สอนอาชีพแก่สตรี"
19/05/2015 -มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00น. ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพ่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) โดยนางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคม คนที่ 1 และคณะเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล
09/04/2015 -ประชุม Color My Heart With Peace.

9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. มีการประชุมเตรียมงานโครงการ Color My Heart With Peace.

07/03/2015 - คุณพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีฯ ได้ร่วมเข้าชมคอนเสิร์ตการกุศล

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 คุณพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีฯ ได้ร่วมเข้าชมคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

03/03/2015 -งานวันสตรีสากล จ.สระบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 ตามที่สหพันธ์สตรีฯได้บริจาค
 แพะนมภายใต้ โครงการ ส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อ พัฒนาอาชีพ ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ไปแล้วนั้น บัดนี้แพะนมดังกล่าวได้ขยาย พันธุ์ และ เกษตรกรได้ มอบลูกแพะนมดังกล่าว ให้โรงเรียนฯ จำนวน 2 ตัวี

 

 

1 2

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy